food stylist

Food stylist là ai?

"Alo? Bạn có phải food stylist...?" Một buổi tối buồn tẻ, tôi vừa chợp mắt được khoảng  vài phút thì có chuông điện thoại reng. Tôi không nghĩ vào giờ