Năm ngoài, Thịnh có tham gia một project dưới vai trò sáng tạo các concept kiêm luôn việc làm Foodstylist.

Công việc chính của Thịnh là biến ý tưởng sử dụng các sản phẩm Probi trong nhiều trường hợp du lịch, lẫn làm việc tại nhà.

Vì dịch bệnh mà, nên ý tưởng sẽ là mỗi lần uống Probi thì người ta có thể liên tưởng đến điều gì đó, từ bãi biển, đến rừng núi, tất cả đều được Thịnh khai thác triệt để.

Bên dưới là toàn bộ bản Sketch mà Thịnh đã hình dùng trước khi shooting bộ ảnh này.

Food stylist : Mvcthinh

Photographer : Hai Dinh

Agency : POPs

Clients : Vinamilk

Fashion Stylist : @jazzwears_

Assistance foodstylist : @whatieatinaday_bychin